Vaten vol Oorsprong

Verhalen over het begin; hoe wij als mens ooit mens geworden zijn.

‘Vessel’ kan in het Nederlands op twee manieren vertaald worden: vat of vaartuig. De Vaten vol Oorsprong omvatten beide betekenissen. Het zijn zowel vaten die gevuld zijn met “verhaal”, als  vaartuigen die je meenemen in de verschillende ervaringen van het menselijke bestaan. Elke vessel verbeeldt het oorsprongsverhaal van een  specifieke cultuur.

‘Donn en Danu’

“Gevoed door het water uit de hemel, groeiden er veel vruchten aan de eikenboom. Ze vielen op de aarde en hierdoor ontstonden de eerste mensen.”

Fragment Keltisch Scheppingsverhaal

‘Obatala’

“Obatala bleef verder afzakken… en uiteindelijk bereikte hij het einde van de gouden ketting. Hij goot zand uit het slakkenhuis op de nevel onder zich en liet de kip vrij.”

Fragment Yoruba Scheppingsverhaal

‘De (Oer)flits’

“Eerst was er niks. Tenminste, dat leek zo. Maar eigenlijk was er heel erg veel. En dat zat allemaal in een heel erg klein puntje.”

Fragment Wetenschappelijk Oorsprongsverhaal


Het maken van een “Creation Vessel”

De ‘Vaten vol Oorsprong’ in een kring onder de grote beukenboom.